EN Flag
  • Na rynku od 1995r.
  • Pracujemy Pon-Pt 8:00-17:00
  • zamówienia wysyłamy w 24h w dni robocze

Regulamin sklepu

1. Sklep internetowy www.tlenspaw.pl jest prowadzony przez firmę TLEN-SPAW S.C. w Kaliszu ul. Stawiszyńska 177, NIP: 618-204-65-82, REGON – 300468060.

2. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Są one wiążące dla obu stron w momencie złożenia zamówienia.

3. Wszystkie towary oferowane przez firmę są fabrycznie nowe oraz posiadają wszelkie niezbędnie wymagane atesty.

4. Na każdy zamówiony towar wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT ( w takim przypadku kupujący wyraża zgodę na jej wystawienie bez jego podpisu).

5. W celu dokonania zakupu należy wypełnić dokument rejestracyjny lub skorzystać z opcji zakupu bez rejestracji. Po złożeniu zamówienia sklep dokonuje jego weryfikacji drogą telefoniczną lub mailową potwierdzając zamówienie, informując o kosztach zakupu i transportu w zależności od wybranej opcji przesyłki a także o terminie jej wysyłki. Po akceptacji zamówienia przez Kupującego umowa kupna - sprzedaży jest wiążąca dla obydwóch stron. Zdjęcia towarów zamieszczone w sklepie to czasami ilustracje poglądowe i mogą niekiedy różnić się od rzeczywistego ich wyglądu. Nie zmienia to jednak ich właściwości technicznych podanych w opisie.

6. Przy odbiorze Kupujący powinien sprawdzić, w obecności doręczyciela przesyłkę pod względem jej stanu i następnie potwierdzić fakt otrzymania przesyłki. W przypadku gdy Kupujący otrzyma przesyłkę ze śladami uszkodzeń mechanicznych reklamacja ta będzie rozpatrywana, gdy w momencie jej odbioru zostanie sporządzony odpowiedni protokół przez przewoźnika i odbiorcę. Protokół ten będzie podstawą do ustalenie odpowiedzialności przewoźnika za powstanie szkody. Fakt ten należy też bezzwłocznie zgłosić Sprzedawcy w celu dalszego prowadzenia postępowania reklamacyjnego.

7. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres: Tlen-Spaw, ul. Stawiszyńska 177, 62-800 Kalisz lub e-mail kalisz@tlenspaw.pl

8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Tlen-Spaw, ul. Stawiszyńska 177, 62-800 Kalisz

9. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

10. Koszty przesłania towaru do Kupującego są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy a sklep wyda poświadczenie o zwrocie świadczenia.

12. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem wraz z dowodem zakupu.

13. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest do pobrania ze strony http://tlenspaw.pl/zwrot-towaru.pdf

14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku świadczeń lub zamówień ściśle związanych z jego osobą, to znaczy takich które są wyraźnie dostosowane do jego indywidualnych potrzeb.

15. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku uszkodzenia towaru lub gdy nosi on ślady używania przez Kupującego ( dlatego też, ważne jest dokonanie odbioru przesyłki od przewoźnika).

16. Towary posiadają gwarancję producenta lub sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji widnieje w opisie do każdego towaru. Szczegółowe warunki gwarancji określone są w druku wystawionym przez gwaranta.

17. Istnieje domniemanie, że jeżeli Kupujący zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

18. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.
• wysyłanie wiadomość email na adres kalisz@tlenspaw.pl
• listownie na adres Tlen-Spaw, ul. Stawiszyńska 177, 62-800 Kalisz
• dzwoniąc pod nr +48 62 760 26 47

19. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

20. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni do otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

21. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 20, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

22. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

23. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

24. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

25. Przykładowy formularz Reklamacyjny jest do pobrania ze strony sklepu http://tlenspaw.pl/reklamacja.pdf

26. Regulamin jest dostępny pod adresem http://tlenspaw.pl/index.php?d=regulamin

27. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

28. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

29. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupujących korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

30. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu są przetwarzane wyłącznie do realizacji umowy oraz jeżeli klient wyrazi zgodę w celu informowania o nowych produktach i promocjach.

31. Dane te nie są nigdzie udostępniane. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone nam dane są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednimi przepisami prawa.

32. Sklep internetowy www.tlenspaw.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen na niektóre towary oraz ich wycofania ze sprzedaży. Dlatego też, zamówienie złożone przez sklep internetowy nie jest podstawą do reklamacji.

33. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego , a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Kupujący wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

34. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego postanowienia.

Życzymy udanych zakupów.
Oprogramowanie KQS.store
Projekt i realizacja internet SEA oraz xeo-Design